Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3123/2016Usnesení NS ze dne 11.01.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3123.2016.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1225/17 ze dne 09.01.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj prof. JUDr. Jan Musil, CSc.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3123/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce L. N., proti žalovanému P. B., zastoupenému Mgr. Miloslavem Jančíkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Růžová 307, o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 28 C 139/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2015, č.j. 70 Co 235/2015-234, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce napadl dovoláním rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2015, č.j. 70 Co 235/2015-234, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 11. června 2015, č.j. 28 C 139/2014-188, jímž byla zamítnuta žaloba na ochranu osobnosti, prostřednictvím níž se žalobce domáhal vůči žalovanému přisouzení omluvy a dále náhrady nemajetkové újmy v penězích. Odvolací soud současně změnil výrok rozhodnutí soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo žalobci doručeno dne 5. ledna 2016.

Žalobce podal proti uvedenému rozhodnutí odvolacího soudu dne 15. února 2016 včasné dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem; současně však požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Krajský soud v Brně po té usnesením ze dne 17. května 2016, č.j. 70 Co 99/2016-286, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 3. března 2016, č.j. 28 C 139/2014-269, kterým uvedeným žádostem žalobce nebylo vyhověno. Po té soud prvního stupně usnesením pod č.j. 28 C 139/2014-289 žalobce jako dovolatele vyzval k zaplacení soudního poplatku z podaného dovolání. Žalobce však tento soudní poplatek do současné doby nezaplatil.

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 věta druhá o.s.ř. jiný senát Nejvyššího soudu usnesením ze dne 30. srpna 2016, č.j. 32 Nd 273/2016-297, vyslovil, že soudci Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Pavel Vrcha a JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL. M. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp.zn. 30 Cdo 3123/2016. S uvážením uvedené skutečnosti Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

S ohledem na popsané skutečnosti, resp. na fakt nezaplacení soudního poplatku z dovolání dovolatelem, dovolací soud proto řízení o dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2015, č.j. 70 Co 235/2015-234, podle výše uvedeného ustanovení zákona o soudních poplatcích zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodňován s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. ledna 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru