Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3106/2017Usnesení NS ze dne 26.07.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3106.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243e odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3106/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce J. T., zastoupeného JUDr. Milanem Plíškem, advokátem se sídlem v Jičíně, Denisova 585, proti žalovaným a) J. H., a b) Z. T., o neplatnost darovací smlouvy, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 11 C 1/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. srpna 2016, č. j. 20 Co 280/2016-105, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Hradci Králové (dále již „odvolací soud“) usnesením ze dne 5. srpna 2016, č. j. 20 Co 280/2016-105, k odvolání žalobce potvrdil usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 7. července 2016, č. j. 11 C 1/2016-98, jímž soud prvního stupně přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků v rozsahu 50%.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále již „dovolatel“) dovolání, v němž žádal o prodloužení termínu soudního poplatku a dále požádal o ustanovení právního zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Soud prvního stupně následně usnesením ze dne 4. října 2016, č. j. 114 C 1/2016-112, zamítl návrh dovolatele na ustanovení zástupce z řad advokátů. K odvolání dovolatele následně odvolací soud usnesením ze dne 29. prosince 2016, č. j. 21 Co 415/2016-125, usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že v řízení o dovolání ve věci žádosti o osvobození od soudních poplatků v řízení o neplatnost darovací smlouvy ustanovil zástupcem dovolatele JUDr. Milana Plíška, advokáta se sídlem v Jičíně, Denisova 585.

Podáním ze dne 7. července 2017 vzal dovolatel své dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. srpna 2016, č. j. 20 Co 280/2016-105, zpět v celém rozsahu zpět.

S ohledem na výše učiněný procesní úkon dovolatele, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, Nejvyšší soud dovolací řízení - s přihlédnutím k § 243f odst. 2 o. s. ř. - dle § 243e odst. 3 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. července 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru