Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3103/2013Usnesení NS ze dne 18.12.2013

HeslaNáhrada škody
Odpovědnost státu za škodu
Promlčení
Zadostiučinění (satisfakce)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.3103.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c o. s. ř.

§ 241a odst. 1 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 713/14 ze dne 24.06.2014 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3103/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce Ing. J. M., zastoupeného Mgr. Vítem Brožkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Na Kovárně 472/8, proti žalované České republice - Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a zadostiučinění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 31/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2011, č. j. 15 Co 104/2011-69, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř., dovolání žalobce pro nepřípustnost odmítl.

V otázce povahy předběžného projednání nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), která jediná odpovídá požadavku na vymezení dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř. (k ostatním námitkám nemohl Nejvyšší soud pro vady dovolání přihlížet), je rozsudek odvolacího soudu v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, se kterou dovolatel ani nijak nepolemizuje (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 30 Cdo 1529/2011, rozsudek ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1728/2011, usnesení ze dne 18. 4. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2699/2011, nebo rozsudek ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2574/2010, veřejnosti dostupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz). Ústavní stížnost proti posledně uvedenému rozsudku směřující byla Ústavním soudem odmítnuta usnesením ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. II. ÚS 2369/2011 (dostupné na internetových stránkách Ústavního soudu, http://nalus.usoud.cz).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2013

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru