Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3099/2017Usnesení NS ze dne 11.07.2017

HeslaZastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3099.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3099/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 304/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2016, č. j. 39 Co 379/2016 - 233, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 2. 2016, č. j. 39 Co 77/2016 - 221, a zároveň požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 23. 9. 2016, č. j. 14 C 304/2004 – 229, ve spojení s v záhlaví specifikovaným usnesením Městského soudu v Praze. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 8. 2. 2017, č. j. 14 C 304/2004 - 239, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil svým zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání ve smyslu § 241 o. s. ř. Uvedená vada nebyla ve stanovené lhůtě odstraněna.

Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že s ohledem na obsah spisu a žalobcova kusá tvrzení o jeho majetkových poměrech nejsou splněny zákonné podmínky pro ustanovení zástupce a dovolateli zástupce neustanovil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 7. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru