Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 306/2019Usnesení NS ze dne 05.02.2019

HeslaPodmínky řízení
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.306.2019.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 306/2019-141

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a Mgr. Hynka Zoubka v právní věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 359/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2017, č. j. 17 Co 390/2017 - 119, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 7. 8. 2015, č. j. 31 C 359/2014 - 55, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal uložení povinnosti žalované uhradit mu částku ve výši 5 350 000 Kč (výrok I), a žalobci byla uložena povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku ve výši 900 Kč (výrok II). Dovoláním napadeným usnesením Městský soud v Praze jako soud odvolací odmítl podané odvolání.

Usnesení odvolacího soudu v celém jeho rozsahu napadl žalobce dovoláním.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen "o. s. ř.".

Podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost (§ 229 odst. 4 o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezaloží ani nesprávné poučení odvolacího soudu o možnosti podat dovolání, neboť v dané situaci je ze zákona výslovně vyloučena (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2014, sp. zn. 25 Cdo 1686/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5474/2017).

Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 2. 2019

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru