Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3046/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3046.2017.1
Dotčené předpisy
§ 241 odst. 1, 2 o. s. ř.|§ 241b odst. 2 o. s. ř.|§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 3722/17 ze dne 06.12.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3046/2017-52

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 1 105 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 76/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2017, č. j. 16 Co 157/2017-37, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 jako soud prvního stupně svým usnesením ze dne 17. 3. 2017, č. j. 9 C 76/2017-26, rozhodl, že řízení se zastavuje, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a žalobci se pro řízení neustanovuje zástupce z řad advokátů.

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 2. 5. 2017, č. j. 16 Co 157/2017-37, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud tak rozhodl poté, co potvrdil závěry soudu prvního stupně, že ve věci není možné pokračovat pro neodstranitelnou překážku věci dříve zahájené - litispendence, když žalovaný uplatnil stejný nárok (s výjimkou žalované částky) již v řízení vedeném u soudu prvního stupně pod sp. zn. 9 C 27/2016, které bylo zahájeno žalobou ze dne 7. 1. 2016, ve které žalobce uplatnil nárok na náhradu škody a zadostiučinění za vzniklou psychickou újmu ve výši 469 000 Kč s tím, že mu byla způsobena nesprávným úředním postupem v řízení vedeném u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 2 T 159/2011. Odvolací soud potvrdil i rozhodnutí soudu prvního stupně, že žalobci se právní zástupce neustanovuje, a to pro zřejmou bezúspěšnost později podané totožné žaloby.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Při jeho podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 odst. 1, 2 o. s. ř.).

Usnesením ze dne 5. 6. 2017, č. j. 9 C 76/2017-44, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení ve dvou písemných vyhotoveních odstranil vady svého dovolání podaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2017, č. j. 16 Co 157/2017-37, a doručeného soudu dne 25. 5. 2017 s tím, že pokud žalobce výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyhoví, dovolací soud jeho podání odmítne. Soud prvního stupně dále žalobce vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení splnil podmínku povinného zastoupení dovolatele v řízení o dovolání advokátem nebo notářem stanovenou v § 241 odst. 1, 2 o. s. ř., popřípadě ve stejné lhůtě doložil existenci svého právnického vzdělání, s tím, že pokud žalobce výzvě soudu ve stanové lhůtě nevyhoví, soud řízení o podaném dovolání zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval, avšak zástupce z řad advokátů si nezvolil a z obsahu jeho podání ani nevyplývá, že by o jeho ustanovení pro dovolací řízení soud požádal.

V situaci, kdy žalobce přes výzvu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru