Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 302/2018Usnesení NS ze dne 21.02.2018

HeslaPodmínky řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.302.2018.1
Dotčené předpisy

§ 103 o. s. ř.

§ 107 odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 302/2018-122

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci posuzovaného F. V., zemřelého dne 30. listopadu 2017, za účasti Odborové organizace Sluníčko, z. s., se sídlem v Moravské Třebové, Tovární 14 o návrhu na omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 0 Nc 1321/2016, o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 29. června 2017, č. j. 23 Co 193/2017-73, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 29. června 2017, č.j. 23 Co 193/2017-73, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) usnesení Okresního soudu ve Svitavách ze dne 18. ledna 2017, č.j. 0 Nc 1321/2016-50, kterým bylo řízení o návrhu na omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka posuzovaného zastaveno.

Proti usnesení odvolacího soudu bylo dne 12. září 2017 podáno dovolání.

Z Informačního systému základních registrů (ISZR) bylo zjištěno, že posuzovaný F. V. po té, co v této věci bylo podáno předmětné dovolání, dne 30.11.2017 zemřel. Tato skutečnost byla ověřena i z Úmrtního listu vydaného dne 14. prosince 2017 Městským úřadem Moravská Třebová.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 107 odst. 1 věty první o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat.

Podle § 107 odst. 5 o.s.ř. neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že v průběhu dovolacího řízení posuzovaný zemřel, a vzhledem ke skutečnosti, že dovolání směřovalo proti rozhodnutí odvolacího soudu o omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka posuzovaného, tj. o právech vázaných na jeho osobu, která podle své povahy neumožňují v řízení pokračovat (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3394/2010, dostupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu, www.nsoud.cz), Nejvyšší soud řízení zastavil (§ 103 a § 107 odst. 1 a 5 o.s.ř.).

V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 21. února 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru