Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2997/2017Usnesení NS ze dne 15.11.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2997.2017.3
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2997/2017-234

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce K. J., zastoupeného Mgr. Filipem Maříkem, advokátem se sídlem v Plzni, Mikulášská 9, proti žalovaným 1) J. A., a 2) M. A., oběma zastoupeným JUDr. Janem Bacílkem, advokátem Advokátní kanceláře BBP advokátní kancelář s. r. o., se sídlem v Kladně, T. G. Masaryka 108, o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 4 C 78/2012, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 11. ledna 2017, č. j. 12 Co 480/2016-176, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 11. ledna 2017, č. j. 12 Co 480/2016-176, s přihlédnutím k Čl. II bodu 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. a za užití § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo podáním žalovaných (učiněným jejich advokátem) ze dne 31. října 2017, zaslaným Nejvyššímu soudu datovou zprávou dne 31. října 2017, vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru