Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2997/2000Usnesení NS ze dne 25.04.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:30.CDO.2997.2000.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2997/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobců A) J. K., a B) M. K., proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu L., o povinnosti uznat závazek k převodu družstevního bytu, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 11 C 1113/98, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, ze dne 19. května 1999, č.j. 29 Co 409/99-7, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesením v záhlaví označeným odmítl pro opožděnost odvolání (žalobců) proti usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 8.3.1999, č.j. 11 C 1113/98-3, jímž bylo zastaveno řízení pro vady podání a rozhodnuto o jeho nákladech.

Proti tomuto usnesení podali žalobci dovolání, které vzali podáním ze dne 6.2.2000 zpět.

Při posuzování dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4 věta druhá o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn tím, že dovolatelé, kteří z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení muselo být zastaveno, na náhradu svých nákladů nemají právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly (§ 243b odst. 4 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2001

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru