Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 298/2019Usnesení NS ze dne 29.01.2019

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.298.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 298/2019-275

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce L. N., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 19/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2017, č. j. 21 Co 386/2017 - 136, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 27. 7. 2017, č. j. 31 C 19/2017 - 115, bylo rozhodnuto o zproštění funkce žalobci ustanoveného zástupce, Mgr. Pavla Piňose, advokáta se sídlem v Praze 1, Vodičkova 710/31. Dovoláním napadeným usnesením městský soud uvedené rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen ve smyslu § 241 o. s. ř. O jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 9. 3. 2018, č. j. 31 C 19/2017 – 177, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2018, č. j. 21 Co 351/2018 - 261.

Uvedený nedostatek zastoupení nebyl odstraněn ani po výzvě soudu prvního stupně (č. l. 263), jejíž součástí bylo i poučení o důsledcích jejího nesplnění.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 1. 2019

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru