Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 297/2020Usnesení NS ze dne 30.03.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.297.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 297/2020-81

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou zdravotní a psychickou újmu a zaplacení částky 4 404 400 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 17 C 132/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 30. 10. 2019, č. j. 22 Co 326/2019-72, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení částky 4 404 400 Kč jako náhrady škody, zadostiučinění za vzniklou zdravotní a psychickou újmu.

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále jen „odvolací soud“) k odvolání žalobce usnesením ze dne 30. 10. 2019, č. j. 22 Co 326/2019-72, potvrdil usnesení Okresního soudu v Pardubicích (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 23. 8. 2019, č. j. 17 C 132/2018-66, kterým bylo zastaveno řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice ze dne 30. 1. 2019, č. j. 23 Co 26/2019-42, a kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud také rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále jen „dovolatel“) včasné dovolání.

Po předložení věci soudem prvního stupně vyzval dovolací soud dovolatele svým usnesením ze dne 12. 2. 2020, č. j. 30 Cdo 297/2020-78, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání ve výši 4 000 Kč s tím, že nebude-li ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Výzva byla dovolateli doručena dne 21. 2. 2020. Lhůta uplynula marně pondělím 9. 3. 2020.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 9. 12. 2019 vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4 000 Kč.

Protože však dovolatel soudní poplatek za dovolání ve lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 3. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru