Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 295/2013Usnesení NS ze dne 20.02.2013

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.295.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 295/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně Z. L., proti žalovaným 1) J. G., 2) B. G., a 3) obci Velké Kunětice, se sídlem ve Velkých Kuněticích 146, identifikační číslo osoby 00635952, zastoupené JUDr. Jiřím Žákem, advokátem se sídlem v Šumperku, Masarykovo nám. 11, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 1 C 114/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. června 2012, č.j. 69 Co 137/2012-155, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

V záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozsudek Okresního soudu v Jeseníku ze dne 30. listopadu 2011, č.j. 1 C 114/2008-119.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem a ani nepředložila doklad o svém ukončeném právnickém vzdělání, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 27. listopadu 2012, č. j. 1 C 114/2008-168, doručeným dne 21. prosince 2012, vyzval, aby si zvolila advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání, a to ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení.

Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelka pak nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ač byla o procesních následcích nesplnění této podmínky poučena.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. února 2013

JUDr. Pavel Vrcha, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru