Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2930/2017Usnesení NS ze dne 16.08.2017

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2930.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 část věty před středníkem o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013

§ 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.1...

více
Podána ústavní stížnost

II. ÚS 3921/17 ze dne 10.04.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2930/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce Ing. P. R., proti žalované České republice – Ministerstvu dopravy, se sídlem v Praze 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, o zaplacení 60 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 18 C 50/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 2. 2016, č. j. 53 Co 63/2016-79, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 29. 2. 2016, č. j. 53 Co 63/2016-79, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 jako soudu prvního stupně ze dne 29. 10. 2015, č. j. 18 C 50/2013-70, kterým nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků (výrok I) a ani mu nebyl ustanoven zástupce pro řízení o dovolání podanému proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 3. 2015, č. j. 53 Co 456/2014-40 (výrok II).

Proti usnesení odvolacího soudu ze dne 29. 2. 2016, č. j. 53 Co 63/2016-79, podal žalobce dovolání (č. l. 91). Při jeho podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 7. 3. 2016 (č. l. 83) žalobce též požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro předmětné dovolací řízení.

Soud prvního stupně o jeho žádosti rozhodl usnesením ze dne 11. 8. 2016, č. j. 18 C 50/2013-104, tak, že žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků (výrok I) a neustanovil mu k ochraně jeho zájmů v této věci zástupce (výrok II). Odvolací soud k odvolání žalobce usnesením ze dne 27. 2. 2017, č. j. 53 Co 495/2016-112, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. K žalobcem podanému dovolání Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil usnesením ze dne 16. 8. 2017, sp. zn. 30 Cdo 3592/2017.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 27. 3. 2017, č. j. 18 C 50/2013-115, které bylo žalobci řádně doručeno dne 3. 4. 2017, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání proti napadenému usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 2. 2016, č. j. 53 Co 63/2016-79, zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu prvního stupně plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce však na výzvu soudu prvního stupně nikterak nereagoval.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 16. srpna 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru