Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2929/2013Usnesení NS ze dne 25.09.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.2929.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11násl. obč. zák.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2929/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce L. B., zastoupeného kolizním opatrovníkem Mgr. Klárou Hrbkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Křemencova 185/1, proti označenému žalovanému: Stát, Česká republika, za nějž jednají 1) předseda samosprávy Stavebního bytového družstva Bohemia Poděbrady J. Š., 2) Stavební bytové družstvo Bohemia Poděbrady, se sídlem v Poděbradech, Jižní 1321/III, a 3) Městský úřad Poděbrady, Město Poděbrady, se sídlem v Poděbradech, Jiřího nám. 20/1, o ochranu osobnosti a zaplacení nemajetkové újmy ve výši 2 miliard Kč, o návrhu žalobce na zproštění z funkce ustanoveného zástupce, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 104/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 28. května 2013, č.j. 1 Co 26/2013-41, takto:

Dovolání žalobce se odmítá.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 21. listopadu 2012, č.j. 36 C 104/2011-33, zamítl návrh žalobce, aby byla Mgr. Klára Hrbková zproštěna funkce ustanoveného zástupce.

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 28. května 2013, č.j. 1 Co 26/2013-41, usnesení soudu prvního stupně podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) potvrdil ve znění, že se zamítá návrh žalobce, aby Mgr. Klára Hrbková byla zproštěna funkce ustanoveného zvláštního zástupce.

Proti usnesení Vrchního soudu v Praze podal žalobce dne 2. srpna 2013 vlastnoručně sepsané dovolání, k němuž se zástupkyně žalobce Mgr. Klára Hrbková, jak vyplývá z jejího výslovného prohlášení, obsaženého v podání na čl. 48 spisu, nepřipojila.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2013 a nejprve se zabýval otázkou přípustnosti tohoto dovolání.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Každý může před soudem jako účastník samostatně jednat (procesní způsobilost) v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (§ 20 odst. 1 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 218 písm. b) o. s. ř. ve spojení s § 243c odst. 3 téhož zákona dovolací soud odmítne dovolání, které bylo podáno někým, kdo k dovolání není oprávněn.

Žalobce byl rozsudkem Okresního soudu v Nymburce za dne 10. května 2004, č.j. Nc 561/2003-83, omezen ve způsobilosti k právním úkonům tak, že je oprávněn nakládat finančními prostředky (pouze) do výše jeho jednoho měsíčního plného invalidního důchodu, přičemž předmět tohoto sporu toto omezení (podstatně) převyšuje. Uvedené skutečnosti je pak nezbytné vztáhnout i na toto dovolací řízení, s přihlédnutím k tomu, že se zástupkyně žalobce (která sama za žalobce dovolání nepodávala) k žalobcem podanému dovolání nepřipojila. Protože tedy žalobce s ohledem na skutečnost omezení jeho způsobilosti k právním úkonům nebyl způsobilý tento mimořádný opravný prostředek podat, bylo předmětné dovolání odmítnuto jako podané někým, kdo k dovolání nebyl oprávněn, přičemž bylo přihlédnuto též k ustanovení § 241b odst. 2 věta za středníkem a § 243f odst. 2 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2013

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru