Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2795/2019Usnesení NS ze dne 26.05.2020

HeslaPodmínky řízení
Odpovědnost státu za škodu
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2795.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1, 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2795/2019-140

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalovaným 1) České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, 2) Okresnímu soudu v Pardubicích, se sídlem v Pardubicích, Na Třísle 118 a 3) K. W., narozené XY, o zaplacení náhrady škody 1 490 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 C 387/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 7. 2017, č. j. 15 Co 240/2017-52, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se v řízení domáhal zaplacení částky 1 490 000 Kč na základě tvrzení o „zločineckém režimu“ a „státních zločincích“, kteří mají „prioritní cíl a to je ochrana bohatých zlodějů a zločinců“.

Obvodní soud pro Prahu 5 (dále jen „soud prvního stupně“) rozhodl, že návrh podaný tamnímu soudu dne 3. 6. 2016 se odmítá a žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) napadeným usnesením k odvolání žalobce potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Usnesením ze dne 16. 8. 2017, č. j. 5 C 387/2016-57, soud prvního stupně mimo jiné vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 15 dnů pro podání dovolání v této věci zvolil dle § 241 odst. 1 o. s. ř. zástupcem advokáta, popřípadě ve stejné lhůtě doložil existenci svého právnického vzdělání, s tím, že pokud žalobce výzvě soudu ve stanové lhůtě nevyhoví, může Nejvyšší soud dovolací řízení zastavit.

Žalobce na tuto výzvu reagoval žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Žádost žalobce byla již pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 18. 9. 2017, č. j. 5 C 387/2016-75, ve spojení s potvrzujícím usnesením odvolacího soudu ze dne 6. 12. 2017, č. j. 15 Co 573/2017-90, a usnesením Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2018, č. j. 30 Cdo 556/2018-104, který odmítl žalobcovo dovolání.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy.

V situaci, kdy návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro předmětné dovolací řízení (podaný po výzvě soudu ke splnění této podmínky, spojené s poučením o následcích nesplnění výzvy) byl zamítnut (viz výše) a kdy žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení a sepisu dovolání advokátem, a to ani dodatečně, ačkoliv byl nejen v této věci o povinnosti zastoupení advokátem opakovaně poučen (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2017, sp. zn. 30 Cdo 624/2017), Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 5. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru