Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2781/2017Usnesení NS ze dne 08.08.2017

HeslaZastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2781.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2781/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce R. J., zastoupeného JUDr. Karlem Kaiserem, bytem v Čižicích 158 proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 2 355 820 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 151/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2014, č. j. 72 Co 129/2014-79, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. 5. 2014, č. j. 72 Co 129/2014-79, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 12. 2013, č. j. 23 C 151/2012-64, jímž byla zamítnuta žaloba, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 2 355 820 Kč s příslušenstvím (výrok I. rozsudku soudu prvního stupně), a žádnému z účastníků řízení nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení (výrok II. rozsudku soudu prvního stupně), a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dvě obsahově totožná dovolání (dána k poštovní přepravě dne 20. 10. 2014 a 21. 10. 2014), v nichž je uvedeno, že je pro dovolací řízení zastoupen podnikovým právníkem JUDr. K. K.. K dovoláním byly přiloženy plné moci, jimiž žalobce zmocňuje JUDr. K. k podání dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2014, č. j. 72 Co 129/2014-79, a doklady o právnickém vzdělání JUDr. K.. Druhé dovolání je opatřeno podpisem u jména JUDr. K..

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 20. 4. 2017, č. j. 23 C 151/2012-156, vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobce byl současně poučen, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení usnesení předložena soudu prvního stupně plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví, a že zastoupení obecným zmocněncem není v dovolacím řízení přípustné s ohledem na § 241 o. s. ř. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 2. 5. 2017 a žalobce na uvedené nereagoval.

Jelikož žalobce není pro dovolací řízení zastoupen v souladu s § 241 odst. 1 o. s. ř. a dovolání žalobce podané prostřednictvím JUDr. K. K. nebylo sepsáno advokátem (příp. notářem) podle § 241 odst. 4 o. s. ř., přičemž se nejedná ani o situaci, v níž se zastoupení pro dovolací řízení a sepis dovolání advokátem (příp. notářem) nevyžaduje (§ 241 odst. 2 a 3 o. s. ř.), dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 8. 8. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru