Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2763/2020Usnesení NS ze dne 13.01.2021

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.2763.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2763/2020-82

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou v právní věci žalobce P. R., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, za kterou jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o zaplacení 720 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 26/2017, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2019, č. j. 22 Co 167/2019-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (odvolací soud) k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 19. 9. 2019, č. j. 22 Co 167/2019-38, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 16. 11. 2018, č. j. 22 C 26/2017-16, jímž soud prvního stupně zamítl žalobu o zaplacení 720 000 Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, čímž mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „zákon č. 549/1991 Sb.“], který činí podle položky č. 23 bodu 1 písm. d) Sazebníku soudních poplatků 14 000 Kč.

Nejvyšší soud žalobce usnesením ze dne 14. 10. 2020, č. j. 30 Cdo 2763/2020-78, vyzval k zaplacení uvedeného soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů. Výzva byla dovolateli doručena dne 5. 11. 2020.

Protože dovolatel soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení zastavil (srov. § 9 odst. 2 věta druhá a čtvrtá zákona č. 549/1991 Sb.).

Nákladový výrok není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 1. 2021

Mgr. Lucie Jackwerthová

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru