Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2760/2018Usnesení NS ze dne 31.07.2018

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.2760.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 3320/18
soudce zpravodaj JUDr. Ludvík David


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2760/2018-33

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohumila Dvořáka a soudců JUDr. Davida Vláčila a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 1.326.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 219/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2017, č. j. 69 Co 253/2017-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 jako soudu prvního stupně ze dne 31. 5. 2017,

č. j. 15 C 106/2017-4, kterým tento soud vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem. Návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení byl pravomocně zamítnut usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. 1. 2018,

č. j. 23 C 219/2017-21, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 13. 4. 2018, č. j. 53 Co 119/2018-29.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku pak představuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má sama právnické vzdělání.

Dovolatel není právně zastoupen, zároveň netvrdil, že má právnické vzdělání, a přes výzvu a poučení soudu prvního stupně o důsledcích své nečinnosti učiněné usnesením ze dne 27. 10. 2017, č. j. 23 C 219/2017-18, nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení.

Z doposud řečeného se podává, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 7. 2018

JUDr. Bohumil Dvořák předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru