Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2731/2017Usnesení NS ze dne 13.06.2017

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Zastavení řízení
Zastoupení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2731.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 a 2 písm. a) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2731/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 2 650 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 41/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 7. 2015, č. j. 70 Co 266/2015-27, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 1. 6. 2015, č. j. 15 C 41/2015-23, zamítl žádost žalobce o ustanovení právního zástupce. Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 16. 7. 2015, č. j. 70 Co 266/2015-27, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti výše uvedenému usnesení soudu prvního stupně (č. j. 15 C 41/2015-23) ve spojení s usnesením soudu odvolacího (č. j. 70 Co 266/2015-27) podal žalobce dovolání (č. l. 31 a 32), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání. Žalobce současně v dovolání požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Soud prvního stupně o žádosti žalobce rozhodl usnesením ze dne 4. 12. 2015, č. j. 15 C 41/2015-36, tak, že zamítl jeho žádost o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení. Odvolací soud usnesením ze dne 29. 4. 2016, č. j. 70 Co 178/2016-42, ve znění opravného usnesení ze dne 31. 10. 2016, č. j. 70 Co 178/2016-49, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Proti usnesení soudu prvního stupně (č. j. 15 C 41/2015-36) ve spojení s usnesením soudu odvolacího (č. j. 70 Co 178/2016-42) podal žalobce dovolání ze dne 4. 6. 2016 (č. l. 44), při jehož podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání. Žalobce současně v dovolání mj. požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Usnesením ze dne 27. 1. 2017, č. j. 15 C 41/2015-53, které bylo žalobci doručeno dne 13. 2. 2017, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu č. j. 70 Co 266/2015-27 a č. j. 70 Co 178/2016-42, a současně žalobce poučil, že nebude-li do třiceti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval podáním ze dne 14. 2. 2017 (č. l. 54), ve kterém opět požádal mj. o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.

Řízení o dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu č. j. 70 Co 178/2016-42 Nejvyšší soud zastavil usnesením ze dne 13. 6. 2017, sp. zn. 30 Cdo 1140/2017.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (srov. usnesení soudu prvního stupně č. j. 15 C 41/2015-53). Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto rozhodnutím, kterým se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 13. června 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru