Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 273/2004Usnesení NS ze dne 16.02.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:30.CDO.273.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 273/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Karla Podolky ve věci nezletilé M. K., nezletilé T. K., nezletilé M. K., nezletilé M. K. a nezletilé L. K., dětí M. K. a M. K., o snížení výživného, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 42 P 177/2001,

o dovolání matky proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2003, č. j.

31 Co 325/2003-162, takto:

Dovolání matky se odmítá.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené věci Okresní soud v Mělníku usnesením ze dne 2. června 2003, č. j. 42 P 177/2001-127, rozhodl, že opatrovníkem uvedených nezletilých dětí K. se ustanovuje Město N.

O odvolání matky proti uvedenému rozhodnutí soudu prvního stupně rozhodl Krajský soud v Praze usnesením ze dne 29. srpna 2003, č. j. 31 Co 325/2003-162, kterým toto usnesení potvrdil. Toto rozhodnutí bylo matce doručeno dne 23. září 2003.

S uvedeným rozhodnutím odvolacího soudu vyslovila nesouhlas matka nezletilých M. K., a to podáním datovaným dne 23. září 2003 a podaným k doručení soudu na poště dne 29. září 2003.

Ačkoliv v uvedeném podání matka uvádí, že se odvolává proti usnesení odvolacího soudu, je z jeho obsahu nepochybně zřejmé, že jím matka míní dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu (§ 41 odst. 2 občanského soudního řádu - dále jen \"o. s. ř.\").

K uvedenému dovolání matky nebylo podáno ostatními účastníky vyjádření.

Dovolání matky není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolací soud uvážil, že přípustnost dovolání v této věci není založena ani na základě ustanovení § 237 o. s. ř. ani na podkladě ustanovení § 238, § 238a a § 239

o. s. ř., když nejsou naplněny předpoklady obsažené v těchto ustanoveních. Protože tedy není dán žádný z případů přípustnosti dovolání, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolání matky jako nepřípustné odmítl (243b odst. 5 o. s. ř. ve spojení s § 218 písm. c/ téhož zákona a též s přihlédnutím

k ustanovení § 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. února 2004

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru