Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2674/2017Usnesení NS ze dne 14.09.2017

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2674.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2674/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce A. S., zastoupeného Mgr. Josefem Tobiáškem, advokátem se sídlem v Krnově, Hlavní náměstí 1a, proti žalovaným 1) L. L., a 2) N. L., oběma zastoupeným JUDr. Vladimírou Šůstkovou Zukalovou, advokátkou se sídlem v Brně. Heršpická 800/6, za účasti vedlejší účastnice na straně žalované INVESTMENT PREMIER k. s., se sídlem v Praze 4, Libušská 313/104, identifikační číslo osoby 251 35 589, zastoupené JUDr. Pavlem Holubem, advokátem se sídlem v Brně, Kopečná 14, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově pod sp. zn. 15 C 73/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. února 2017, č. j. 8 Co 99/2015-615, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. února 2017, č. j. 8 Co 99/2015-615, se v části výroku I., kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, ze dne 22. října 2014, č. j. 15 C 73/2010-477, ve výroku IV., jímž byla žalobci uložena povinnost zaplatit státu na účet uvedeného okresního soudu na náhradě nákladů řízení částku 4.957,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku, a dále ve výrocích II. až IV., odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu, kterým byl mimo jiné potvrzen rozsudek Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, ze dne 22. října 2014, č. j. 15 C 73/2010-477, ve výroku IV., jímž byla žalobci uložena povinnost, aby zaplatil státu na náhradě nákladů řízení částku 4.957,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku, a dále bylo rozhodnuto, že žalobce je povinen zaplatit na náhradě nákladů prvoinstančního řízení, a to žalovaným částku 113.098,- Kč k rukám jejich advokátky, vedlejšímu účastníkovi částku 103.457,50 Kč k rukám jeho advokáta, a dále na náhradě odvolacího řízení žalovaným částku 14.278,- Kč k rukám jejich advokáta, a vedlejšímu účastníkovi částku 5.566,- Kč k rukám jeho advokáta, vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Žalobce současně podal návrh na odklad vykonatelnosti uvedeného rozsudku odvolacího soudu s odůvodněním, že neprodleným výkonem tohoto rozhodnutí či exekucí by jemu s ohledem jím popsané okolnosti (žalobce žije v pronajatém bytě, nevlastní žádný majetek vyšší hodnoty a pobírá pouze starobní důchod; žalobce dále v dovolání poukazuje na okolnosti týkající se změny judikatury dovolacího soudu ve vazbě na judikaturu Ústavního soudu, přičemž připomíná, že v předmětné kupní smlouvě vystupoval jako slabší smluvní a práva neznalá strana oproti druhé smluvní straně - podnikateli) hrozila závažná újma.

Podle § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit

a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo

b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem (exekucí) napadeného rozhodnutí odvolacího soudu hrozila žalobci závažná újma, Nejvyšší soud České republiky (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se jeho vykonatelnost – v rozsahu vyplývajícím z výroku tohoto usnesení – odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání (§ 243 písm. a/ o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustná opravný prostředek.

V Brně dne 14. září 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru