Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2605/2014Usnesení NS ze dne 15.10.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:30.CDO.2605.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1008/15
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Sládeček


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2605/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci F. F., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 37/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. ledna 2014, č.j. 1 Co 483/2013-97, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 17. září 2013, č.j. 23 C 37/2013-43, výrokem I. odmítl podání žalobce ze dne 1. července 2013 podle ustanovení § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) a výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 16. ledna 2014, č.j. 1 Co 483/2013-97, výrokem I. zrušil usnesení krajského soudu a řízení zastavil. Výrokem II. rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Toto rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalobce dne 6. března 2014 dovoláním, které vzal podáním ze dne 5. června 2014 zpět.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014 a s ohledem na uvedený procesní úkon žalobce, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, řízení zastavil.

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. října 2014

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru