Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2560/2018Usnesení NS ze dne 29.03.2021

HeslaDovolání
procesní nástupnictví
Podmínky řízení
Odúmrť
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.2560.2018.1
Dotčené předpisy

§ 107 odst. 5 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2560/2018-120

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce J. L., narozeného XY, naposledy bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 43 C 97/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2017, č. j. 15 Co 246/2017-52, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 31. 3. 2017, č. j. 43 C 97/2016-35, zamítl žalobu, aby byla žalovaná povinna zaplatit žalobci částku 400 000 Kč s tam uvedeným příslušenstvím (výrok I), a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované náhradu nákladů řízení ve výši 300 Kč (výrok II).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) k odvolání žalobce potvrdil napadeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce, zastoupený advokátkou, včasným dovoláním.

Žalobce J. L. v průběhu dovolacího řízení dne 2. 1. 2019 zemřel, jak dovolací soud zjistil z výpisu z Centrální evidence obyvatel ke dni 11. 12. 2019 v návaznosti na sdělení žalobcovy právní zástupkyně JUDr. Andrey Průchové ze dne 5. 12. 2019 a jak také vyplývá ze sdělení soudní komisařky Mgr. Marty Bláhové ze dne 13. 1. 2020, která byla pověřena Okresním soudem v Chomutově provedením úkonů v řízení o žalobcově pozůstalosti.

Z důvodu výše uvedeného tak žalobce ztratil způsobilost být účastníkem dovolacího řízení (§ 19 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; dále jen „o. s. ř.“, a § 23 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Dovolací řízení bylo přerušeno usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2020, č. j. 30 Cdo 2560/2018-96, a to do pravomocného skončení řízení o pozůstalosti žalobce.

V pravomocném usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 22. 3. 2021, č. j. 35 D 125/2019-157, o výzvě věřitelům k oznámení pohledávek na návrh státu bylo konstatováno, že všichni v úvahu přicházející dědicové dědictví odmítli a dědictví po žalobci připadá státu jako odúmrť.

Vzhledem k tomu, že zde není žádný právní nástupce žalobce, s nímž by bylo možné v řízení pokračovat (§ 107 odst. 2 o. s. ř.), Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b, § 243f odst. 2 a § 107 odst. 5 o. s. ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 3. 2021

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru