Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2495/2017Usnesení NS ze dne 27.06.2017

HeslaZastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2495.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 2425/17
soudce zpravodaj JUDr. Jan Filip


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2495/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o zaplacení 1 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 53/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2016, č. j. 68 Co 267/2016 - 32, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení Městského soudu v Praze, aniž by byl zastoupen advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř. Po výzvě soudu prvního stupně, aby si pro podání dovolání zvolil svým zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání (č. l . 43), požádal žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 14. 12. 2016, č. j. 15 C 53/2016 - 48, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2017, č. j. 68 Co 36/2017 – 54, a usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2496/2017.

Nejvyšší soud si je vědom, že žalobce nebyl opětovně vyzván, aby splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Tímto postupem však nemohla být ohrožena žalobcova procesní práva, neboť z rozhodovací činnosti je Nejvyššímu soudu známo, že v téměř shodných sporech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo (jen v této věci byl takto vyzván již dvakrát), že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014).

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 6. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru