Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2487/2018Usnesení NS ze dne 26.02.2019

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.2487.2018.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017

§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 1416/19
soudce zpravodaj JUDr. Pavel Rychetský


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2487/2018-50

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem XY, proti žalovanému Z. P., exekutorskému koncipientovi Exekutorského úřadu XY, se sídlem XY, o zaplacení 1 939 500 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 20 C 332/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 1. 2018, č. j. 19 Co 17/2018-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Hradci Králové jako soud prvního stupně usnesením ze dne28. 11. 2017, č. j. 20 C 332/2017-14, odmítl žalobu ze dne 2. 11. 2017 došlou soudu dne 7. 11. 2017 (výrok I), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II) a zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok III).

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací usnesením ze dne 29. 1. 2018, č. j. 19 Co 17/2018-21, usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I usnesení odvolacího soudu) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti výroku I usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, aniž zaplatil soudní poplatek za dovolání.

Nejvyšší soud proto usnesením ze dne 10. 12. 2018, č. j. 30 Cdo 2487/2018-47, které bylo žalobci řádně doručeno dne 10. 1. 2019, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Na uvedenou výzvu žalobce reagoval pouze žádostí o osvobození od soudních poplatků ze dne 11. 1. 2019.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 12. 2. 2018 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Protože žalobce nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2018, č. j. 30 Cdo 2487/2018-47, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Nejvyšší soud nepřihlédl k žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků ze dne 11. 1. 2019, neboť vzhledem k nepřiměřenosti žalované částky a absenci vylíčení takových rozhodných skutečností, na základě kterých by bylo možno alespoň předběžně učinit závěr o důvodnosti žaloby, lze mít nárok žalobce za zjevně bezúspěšné uplatňování práva (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4347/2016, nebo ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). S tím koresponduje závěr uvedený v usnesení odvolacího soudu ze dne 24. 5. 2018, č. j. 19 C 162/2018-43, jímž bylo potvrzeno zamítnutí návrhu žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení mimo jiné i z důvodu zjevně bezúspěšného uplatňování práva.

Pro přiznání osvobození od soudních poplatků nesvědčí ani okolnost, známá dovolacímu soudu z jeho činnosti, že žalobce dlouhodobě zneužívá svého práva na soudní ochranu podáváním mnohočetných návrhů na zahájení rozličných řízení, v nichž pak využívá všech možných (mnohdy i nepřípustných) řádných a mimořádných opravných prostředků, aniž by ovšem svá podání zpravidla blíže odůvodňoval (jen od počátku tohoto roku bylo Nejvyššímu soudu předloženo 14 žalobcových dovolání). Takové počínání lze pokládat za obstrukční a sudičské (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 480/06, či ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. III. ÚS 2791/08).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 2. 2019

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru