Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 246/2017Usnesení NS ze dne 19.04.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.246.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 246/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Tomášem Novosadem ve věci žalobce M. K., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 433.432 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 167/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2015, č. j. 20 Co 88/2015-110, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením v záhlaví uvedeným potvrdil Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2014, č.j. 22 C 167/2014-81, kterým byla zamítnuta žalobcova žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů (pro řízení před soudem prvního stupně a pro odvolací řízení). Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.

Současně s podáním dovolání žalobce požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Soud prvního stupně tuto žalobcovu žádost zamítnul usnesením ze dne 8. dubna 2016, č.j. 22 C 167/2014-171. K odvolání žalobce bylo toto usnesení potvrzeno usnesením soudu odvolacího ze dne 24. srpna 2016, č.j. 20 Co 322/2016-194. Obě nyní zmíněná usnesení jsou pravomocná, dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podáno nebylo.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. listopadu 2016, č.j. 22 C 167/2014-203, byl žalobce vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení v řízení o dovolání proti napadenému usnesení. Žalobce byl též poučen, že v případě neodstranění uvedeného nedostatku bude dovolací řízení zastaveno.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II. a čl. VII. zák. č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání podle ustanovení § 241 odst. 1, 4 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit a bez jejíhož naplnění nelze o dovolání věcně rozhodnout. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatel fyzickou osobou, která má právnické vzdělání.

Žalobce jako dovolatel není právně zastoupen a netvrdí, že má právnické vzdělání. Žalobce sice v reakci na výzvu k odstranění nedostatku povinného zastoupení opětovně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, ovšem obsahově totožná žalobcova žádost byla již pravomocně zamítnuta, a proto se k další žalobcově žádosti nepřihlíží v souladu se závěry nálezu Ústavního soudu ze dne 20. ledna 2010, sp. zn. I. ÚS 1439/09.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.)

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 19. dubna 2017

JUDr. Tomáš Novosad

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru