Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2419/2013Usnesení NS ze dne 04.09.2013

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.2419.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2419/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce J. J., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Doudou, advokátem se sídlem v Pelhřimově, Tylova 242, proti žalovanému M. Š., zastoupenému JUDr. Martinou Egerovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Londýnská 730/59, o určení vlastnického práva k nemovitostem a o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 6 C 344/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2003, č. j. 27 Co 50/2013-159, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2013, č. j. 27 Co 50/2013-159, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce aplikace § 49 obč. zák. srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 29. května 1997, ročník 1998, ze dne 21. října 1998, sp. zn. 3 Cdon 41/96, uveřejněný pod číslem 64/199, sp. zn. 2 Cdon 473/96, uveřejněný pod č. 16 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 9 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 30. září 1998, sp. zn. 3 Cdon 51/96, uveřejněný pod č. 5 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2001, nebo ze dne 25. března 2010, sp. zn. 33 Cdo 3606/2007, jež jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz; k otázce posuzování platnosti právního úkonu při porušení generálního inhibitoria srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2011, sp. zn. 31 Cdo 454/2008, nebo aktuálně ze dne 30. 8. 2013, sp. zn. 30 Cdo 850/2013) a není důvod, aby rozhodné právní otázky, jež žalobce vymezil v dovolání, byly posouzeny jinak.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. září 2013

JUDr. Pavel Vrcha předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru