Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2371/2009Usnesení NS ze dne 25.06.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.2371.2009.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2371/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobkyně N. S., zastoupené Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem v Karviné – Fryštátu, Karola Śliwky 126/18, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 108.600,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 22 C 216/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2009, č. j. 8 Co 20/2009 – 78, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2011, č. j. 30 Cdo 2371/2009 – 100, se opravuje tak, že zní:

„Rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 8. 10. 2008, č. j. 22 C 216/2007 – 58, v části výroku I. ohledně 108.600,- Kč a ve výroku III., a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2009, č. j. 8 Co 20/2009 – 78, v potvrzující části výroku ve věci samé ohledně 108.600,- Kč a v částech výroku o náhradě nákladů řízení, se zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací Okresnímu soudu v Karviné k dalšímu řízení.“

Odůvodnění:

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 21. 4. 2011, č. j. 30 Cdo 2371/2009 – 100, rozhodl tak, že zrušil rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 8. 10. 2008, č. j. 22 C 216/2007 – 58, a rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2009, č. j. 8 Co 20/2009 – 78, a věc vrátil Okresnímu soudu v Karviné k dalšímu řízení.

Jak vyplývá i z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu, byl rozsudek odvolacího soudu dovoláním napaden jen v té části, v níž byl částečně potvrzen rozsudek soudu prvního stupně. Dovolání tedy směřovalo proti části výroku odvolacího soudu, v němž bylo potvrzeno uložení povinnosti žalované zaplatit žalobkyni částku 108.600,- Kč. V měnící části výroku odvolacího soudu (týkající se částky 72.400,- Kč), jímž byla žaloba v této části zamítnuta, zůstal rozsudek odvolacího soudu dovoláním nedotčen. Stejně nedotčen odvoláním, jakož i dovoláním, byl i výrok II. rozsudku soudu prvního stupně, kterým byla žaloba co do 319.000,- Kč zamítnuta.

Tato skutečnost nebyla v důsledku chyby v psaní reflektována ve výroku uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu. Proto Nejvyšší soud postupem podle § 243b a § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013 tuto zjevnou nesprávnost způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení napravil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 25. června 2013

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru