Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2331/2017Usnesení NS ze dne 30.05.2017

HeslaZastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2331.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 3264/17
soudce zpravodaj JUDr. Tomáš Lichovník


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2331/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o zaplacení 5 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 154/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2017, č. j. 35 Co 73/2017-75, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2015, č. j. 15 C 154/2015-42. Po výzvě soudu prvního stupně, aby si pro podání dovolání zvolil svým zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, požádal žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 24. 11. 2016, č. j. 15 C 154/2015 - 68, ve spojení s v záhlaví uvedeným usnesením odvolacího soudu, proti němuž bylo podáno projednávané dovolání. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř. a ani přes výzvu a poučení soudu prvního stupně ze dne 6. 4. 2017 (č. l. 79) tuto vadu neodstranil.

Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že se v daném případě jedná o bezúspěšné uplatňování práva, neboť již ze samotných údajů účastníkem tvrzených a/nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti, je zřejmé, že jeho požadavku žalobce nemůže být vyhověno, a dovolateli zástupce neustanovil.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 5. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru