Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2323/2020Usnesení NS ze dne 03.11.2020

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2323.2020.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.

§ 167 odst. 2 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2323/2020-137

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce P. B., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, IČ: 00025429, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou psychickou, zdravotní a majetkovou újmu ve výši 1 799 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 55/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2018, č. j. 69 Co 216/2018-74, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2020, č. j. 30 Cdo 2323/2020-126, se opravuje tak, že v záhlaví uvedené rozhodnutí odvolacího soudu, proti kterému dovolání žalobce směřuje, správně zní: rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2018, č. j. 69 Co 216/2018-74.

Odůvodnění:

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2020, č. j. 30 Cdo 2323/2020-126, bylo rozhodnuto o dovolání žalobce tak, že se řízení o dovolání zastavuje. V záhlaví uvedeného rozhodnutí však bylo zjevnou chybou v psaní uvedeno, že dovolání žalobce směřuje proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2018, č. j. 69 Co 246/2018-74, ačkoliv z odůvodnění uvedeného rozhodnutí je zřejmé, že správně má být uvedeno „č. j. 69 Co 216/2018-74“.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Protože jde o zjevnou nesprávnost, která se netýká výroku rozhodnutí, a není možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, bylo rozhodnuto předsedou senátu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí (§ 164, § 167 odst. 2, § 243b o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 11. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru