Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2314/2013Usnesení NS ze dne 25.09.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.2314.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2314/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobce P. K., proti žalovaným České republice - Ministerstvu spravedlnosti, JUDr. J. P., Mgr. T., Obvodnímu soudu pro Prahu 2, Mgr. Š., Městskému soudu v Praze, předsedkyni JUDr. V. K., soudkyni N. Z. a soudkyni JUDr. B. B., o nejasné podání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp.zn. 32 Nc 737/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. ledna 2013, č.j. 30 Co 365/2012-114, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Stručné odůvodnění

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 4. července 2012, č.j. 32 Nc 737/2011-56, ve znění opravného usnesení ze dne 12. září 2012, č.j. 32 Nc 737/2011-77, výrokem I. odmítl pro opožděnost (§ 208 odst. 1 o. s. ř.) odvolání žalobce ze dne 16. 3. 2012, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 6. října 2011, č.j. 32 Nc 737/2011-28. Výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. ledna 2013, č.j. 30 Co 365/2012-114, uvedené usnesení soudu prvního stupně (ve znění jeho opravného usnesení) podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2013, a nejdříve se zabýval otázkou přípustnosti tohoto dovolání.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2013

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru