Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2311/2017Usnesení NS ze dne 30.05.2017

HeslaZastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2311.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1933/17 ze dne 27.06.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jan Filip


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2311/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou psychickou, zdravotní a majetkovou újmu a zaplacení 1 600 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 11 C 150/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 29. 8. 2016, č. j. 22 Co 309/2016 - 58, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu. Po výzvě soudu prvního stupně, aby si pro podání dovolání zvolil svým zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, požádal žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 15. 12. 2016, č. j. 11 C 150/2015 – 75, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 28. 2. 2017, č. j. 18 Co 15/2017 – 86, a usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2312/2017. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř.

Nejvyšší soud si je vědom, že žalobce nebyl opětovně vyzván, aby splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. (první taková výzva byla doručena žalobci 17. 10. 2016, č. l. 67). Tímto postupem však nemohla být ohrožena žalobcova procesní práva, neboť z rozhodovací činnosti je Nejvyššímu soudu známo, že v téměř shodných sporech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014).

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 5. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru