Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 230/2021Usnesení NS ze dne 03.03.2021

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.230.2021.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 230/2021-74

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Davidem Vláčilem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 11 C 81/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 30. 11. 2020, č. j. 23 Co 340/2020-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích jako soudu odvolacího ze dne 30. 11. 2020, č. j. 23 Co 340/2020-65, bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 30. 9. 2020, č. j. 11 C 81/2019-57, pokud jím uvedený soud zastavil dovolací řízení a rozhodl o nákladech řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 9. 2. 2021, č. j. 30 Cdo 230/2021-70, žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku za podané dovolání a zároveň jej poučil, že nezaplatí-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě, dovolací řízení bude zastaveno. Na uvedenou výzvu žalobce nereagoval.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, avšak žalobce přes poučení soudu o důsledcích své nečinnosti soudní poplatek ve stanovené prekluzivní lhůtě neuhradil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 3. 2021

JUDr. David Vláčil

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru