Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 226/2017Usnesení NS ze dne 25.07.2017

HeslaZastavení řízení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.226.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 226/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce F. F., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 200.000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 21 C 221/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. září 2016, č. j. 57 Co 442/2016-170, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Karviné (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 30. června 2016, č. j. 21 C 221/2014-164, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě (dále již „odvolací soud“) usnesením ze dne 29. září 2016, č. j. 57 Co 442/2016-170, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu podal sám žalobce (dále též „dovolatel“) dovolání a současně znovu požádal, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven advokát.

Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) dospěl k závěru, že dovolací řízení je třeba zastavit. Nejvyšší soud v usnesení (velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu) ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NS ČR 9/2015 (všechna zde označená rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejnosti přístupná na internetových stránkách Nejvyššího soudu http:/nsoud.cz) vyložil a odůvodnil právní názor, že směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je na místě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesením odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

Soud prvního stupně dovolatele sice nevyzval ke splnění podmínky povinného zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. v řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 29. ledna 2016, č. j. 57 Co 492/2015-170, nicméně z rozhodovací činnosti je Nejvyššímu soudu známo, že v identických sporech byl dovolatel opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a dovolateli je známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, in http://nalus.usoud.cz). Mimo jiné žalobci uvedená podmínka dovolacího řízení byla známa již z usnesení soudu prvního stupně ze dne 14. dubna 2016, č. j. 21 C 221/2014-145, či ze dne 10. listopadu 2016, č. j. 21 C 221/2014-173 (in http://nsoud.cz).

Vzhledem k tomu, že skutkové okolnosti, z nichž odvolací soud vycházel při přezkumu odvoláním napadeného rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž byl zamítnut návrh dovolatele, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů, se (vycházeje z obsahu spisu) nijak nezměnily, přičemž dovolatel ani v podaném dovolání netvrdí nové okolnosti, které by mohly vést k úvaze o relevantní změně poměrů na straně dovolatele, dovolací soud dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny předpoklady k tomu, aby byl dovolateli pro toto dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání proti v záhlaví označenému usnesení dovolacího soudu a kdy dovolatel i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. července 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru