Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 225/2017Usnesení NS ze dne 25.07.2017

HeslaZastavení řízení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.225.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 225/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce F. F., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 200.000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 21 C 221/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. ledna 2016, č. j. 57 Co 492/2015-131, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Karviné (dále již „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 27. května 2015, č. j. 21 C 221/2014-118, zamítl žalobu, aby žalovaná byla povinna zaplatit žalobci částku 200.000.000,- Kč a dále rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě (dále již „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 29. ledna 2016, č. j. 57 Co 492/2015-131, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce (dále též „dovolatel“) sám dovolání a současně požádal, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven advokát.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 30. června 2016, č. j. 21 C 221/2014-164, rozhodl, že žádost dovolatele o ustanovení zástupce pro podání dovolání se zamítá. K odvolání dovolatele pak odvolací soud usnesením ze dne 29. září 2016, č. j. 57 Co 442/2016-170, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. listopadu 2016, č. j. 21 C 221/2014-173, které bylo dovolateli doručeno dne 26. listopadu 2016, byl dovolatel vyzván, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž byl poučen, že nebude-li plná moc ve stanovené lhůtě předložena, Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“) řízení o dovolání zastaví.

Vzhledem k tomu, že dovolatel i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. července 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru