Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2241/2020Usnesení NS ze dne 16.09.2020

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2241.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2241/2020-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody, zadostiučinění za vzniklou zdravotní a psychickou újmu a zaplacení částky 1 596 600 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 45 C 21/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2020, č. j. 13 Co 71/2020-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 14. 1. 2020, č. j. 45 C 21/2019-11, odmítl žalobu ze dne 22. 3. 2019 (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 27. 2. 2020, č. j. 13 Co 71/2020-18, potvrdil usnesení soudu prvního stupně (výrok I), zamítl návrh se žádostí žalobce, aby mu byla umožněna euthanasie (výrok II), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok III).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání ze dne 31. 3. 2020 (č. l. 19), aniž by zaplatil soudní poplatek za dovolání.

Nejvyšší soud proto usnesením ze dne 23. 7. 2020, č. j. 30 Cdo 2241/2020-26, které bylo žalobci řádně doručeno dne 6. 8. 2020, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podáním dovolání ze dne 31. 3. 2020 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Protože žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2020, č. j. 30 Cdo 2241/2020-26, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 9. 2020

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru