Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2238/2020Usnesení NS ze dne 15.09.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2238.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2238/2020-31

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalovaným 1) České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, 2) Obvodnímu soudu pro Prahu 5, J. S., o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 10 C 90/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2020, č. j. 58 Co 61/2020-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal náhrady škody a nemajetkové újmy, která mu měla být způsobena nesprávným úředním postupem orgánů státu.

Městský soud v Praze (odvolací soud) k odvolání žalobce usnesením ze dne 17. 2. 2020, č. j. 58 Co 61/2020-15, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 13. 1. 2020, č. j. 10 C 90/2019-8, kterým soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, čímž mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „zákon č. 549/1991 Sb.“], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud žalobce usnesením ze dne 29. 7. 2020, č. j. 30 Cdo 2238/2020-27, vyzval k zaplacení uvedeného soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů. Výzva byla dovolateli doručena dne 24. 8. 2020.

Protože dovolatel soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení zastavil (srov. § 9 odst. 2 věta druhá a čtvrtá zákona č. 549/1991 Sb.).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech (dovolacího) řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 9. 2020

Mgr. Lucie Jackwerthová

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru