Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2229/2020Usnesení NS ze dne 15.09.2020

HeslaOdpovědnost státu za újmu
Podmínky řízení
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2229.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2229/2020-133

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce B. V., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 2 800 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 1/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2019, č. j. 53 Co 361/2019-128, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podáním ze dne 3. 1. 2014 podaným k soudu prvního stupně dne 8. 1. 2014 domáhá na žalované zaplacení shora uvedené částky jako náhrady za nemateriální a materiální újmu způsobené mu dle jeho tvrzení nesprávným úředním postupem Obvodního soudu pro Prahu 2 v řízení vedeném pod sp. zn. 14 C 54/2007. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 17. 6. 2019, č. j. 42 C 1/2014-113, bylo podání žalobce odmítnuto (výrok I.) a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení (výrok II.). Dovoláním napadeným usnesením odvolacího soudu pak bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno.

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Žalobce nebyl vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení, neboť současně s podáním dovolání požádal soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. O tomto požadavku bylo pravomocně rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 3. 2020, č. j. 42 C 1/2014-131, tak, že se žalobci zástupce pro dovolací řízení neustanovuje. Žalobce nedostatek podmínky povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., ve lhůtě stanovené dle § 241b odst. 3 o. s. ř. věta první, neodstranil.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení nezastavil ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o zastavení dovolacího řízení dle § 243c odst. 3 třetí věta o. s. ř. dovolací soud.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 9. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru