Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2139/2013Usnesení NS ze dne 03.02.2014

HeslaKonkurs
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:30.CDO.2139.2013.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 písm. e) předpisu č. 328/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2139/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Lubomíra Ptáčka., Ph.D., ve věci žalobce Mgr. Františka Škůrka, se sídlem v Klatovech, Měchurova 372, správce konkursní podstaty úpadce PROVITAL milk a.s., IČ 26315823, se sídlem v Plzni, Politických vězňů 5, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, za účasti vedlejšího účastníka JUDr. Moniky Elfmarkové, soudní exekutorky se sídlem v Praze 4, K Beránku 3, o zaplacení částky ve výši 331.283,06 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 268/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2013, č. j. 25 Co 439/2012 - 114, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, dovolání žalobce odmítl jako nepřípustné.

Otázkou, zda byl soudní exekutor oprávněn prostředky získané v rámci exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného a vedené na účtu soudního exekutora vyplatit oprávněnému i po prohlášení konkursu na majetek povinného, se Nejvyšší soud již zabýval, a to v rozsudku ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 29 Cdo 2859/2009 (dostupné na www.nsoud.cz). Nejvyšší soud v uvedeném rozhodnutí konstatoval, že zatímco v případě soudního výkonu podle občanského soudního řádu závazek povinného zásadně zaniká až vyplacením příslušné částky oprávněnému, v případě exekuce tento závazek zaniká již plněním k rukám exekutora. Na tomto podkladě soud dospěl k závěru, že „[j]elikož okamžikem předání peněz exekutorovi povinná pozbyla vlastnické právo k těmto penězům, k datu prohlášení konkursu na majetek povinné zde nebyl důvod pro to, aby exekutor namísto vyplacení inkasované částky oprávněné plnil do konkursní podstaty úpadkyně (povinné)“. Uvedeným závěrům odpovídá právní posouzení odvolacího soudu v nyní posuzované věci, dovolací soud nemá důvodu se od nich ani po zvážení argumentů předložených dovolatelem odchýlit, a dovolání žalobce proto není ve smyslu § 237 o. s. ř. přípustné.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 3. února 2014

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru