Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2072/2017Usnesení NS ze dne 16.05.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2072.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2072/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce L. N., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 42/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2016, č. j. 44 Co 186/2016-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Brně jako soud odvolací potvrdil usnesení Okresního soudu Brno-venkov jako soudu prvního stupně ze dne 3. 3. 2016, č. j. 34 C 51/2016-10, kterým byla vyslovena místní nepříslušnost soudu prvního stupně (výrok I) a současně rozhodnuto, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2 jako soudu místně příslušnému (výrok II).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které však podáním ze dne 1. 4. 2017 (č. l. 61) vzal zpět.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 16. května 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru