Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2059/2019Usnesení NS ze dne 28.08.2019

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.2059.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2059/2019-129

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 639 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 151/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 6. 2018, č. j. 11 Co 161/2018-104, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 21. 3. 2018, č. j. 25 C 151/2016-99, kterým bylo rozhodnuto, že podání žalobce ze dne 8. 6. 2016 se odmítá, neboť žalobce neodstranil vady uvedeného podání ve lhůtě stanovené usnesením soudu (výrok I), a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání ze dne 12. 7. 2018 (č. l. 106), aniž by zaplatil soudní poplatek za dovolání.

Nejvyšší soud proto usnesením ze dne 3. 7. 2019, č. j. 30 Cdo 2059/2019-127, které bylo žalobci řádně doručeno dne 19. 7. 2019, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podáním dovolání ze dne 12. 7. 2018 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Protože žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 3. 7. 2019, č. j. 30 Cdo 2059/2019-127, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 8. 2019

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru