Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2012/2017Usnesení NS ze dne 30.05.2017

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.2012.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2012/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 66/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2016, č. j. 14 Co 463/2016-21, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 25. 10. 2016, č. j. 31 C 66/2016-15, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení. Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně. V odůvodnění svého rozhodnutí poukázal na svá předchozí rozhodnutí týkající se podobných nároků žalobce, a zároveň uvedl, že žalobce netvrdí rozhodné skutečnosti, z nichž by vyplýval jeho nárok proti žalované, a žaloba rovněž neobsahuje konkrétní okolnosti potřebné pro posouzení předpokladů pro osvobození do soudních poplatků, resp. pro ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání. Při jeho podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 29. 12. 2016, č. j. 31 C 66/2016-26, soud prvního stupně žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň soud žalobce poučil, že neučiní-li tak do 15 dnů, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce na tuto výzvu reagoval přípisem ze dne 4. 1. 2017, ve kterém požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů, nedostatek povinného zastoupení však neodstranil.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 16. 1. 2017, č. j. 31 C 66/2016-31, návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto dovolací řízení zamítl, přičemž odvolání žalobce potvrdil soud druhého stupně usnesením ze dne 10. 2. 2017, č. j. 14 Co 58/2017-38. Toto usnesení odvolacího soudu sice žalobce napadl dovoláním, avšak dovolací řízení zastavil Nejvyšší soud usnesením ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 30 Cdo 2013/2017, neboť dovolací soud neshledal naplnění předpokladů pro ustanovení zástupce dovolacím soudem.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. platí, že dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání a kdy žalobce přes výzvu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 30. května 2017

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru