Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2005/2020Usnesení NS ze dne 04.08.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.2005.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2005/2020-95

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Davidem Vláčilem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 15 C 96/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2020, č. j. 19 Co 465/2019-84, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací napadeným usnesením (jeho výrokem I) potvrdil usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 3. 12. 2019, č. j. 15 C 96/2018-73, pokud jím uvedený soud zastavil dovolací řízení (výrok I) a rozhodl o nákladech (dovolacího) řízení (výrok II). V rozsahu usnesení soudu prvního stupně, pokud jím byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (výrok III) odvolací usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že řízení o uvedené žádosti zastavil (výrok II rozhodnutí odvolacího soudu) a sám rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III rozhodnutí odvolacího soudu)

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 7. 7. 2020, č. j. 30 Cdo 2005/2020-91, žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku za podané dovolání a zároveň jej poučil, že nezaplatí-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě, dovolací řízení bude zastaveno. Na uvedenou výzvu žalobce nereagoval.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], avšak žalobce přes poučení soudu o důsledcích své nečinnosti soudní poplatek neuhradil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 8. 2020

JUDr. David Vláčil

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru