Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 2003/2018Usnesení NS ze dne 28.08.2018

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.2003.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 2003/2018-207

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce P. D., zastoupeného JUDr. Vladimírem Ježkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Dvořákova 937/26, proti žalovaným 1) České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, a 2) České republice – Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o zničení vzorku biologického materiálu žalobce, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 124/2011, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 9. 2017, č. j. 3 Co 45/2016-183, takto:

Vykonatelnost rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 9. 2017, č. j. 3 Co 45/2016-183, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2016, č. j. 32 C 124/2011-164, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Žalovaná jednající Ministerstvem vnitra podala proti ve výroku označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze dovolání, které bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, za splnění podmínky § 241 odst. 2 písm. b) o. s. ř., obsahuje způsobilý dovolací důvod (§ 241a odst. 1 o. s. ř) a náležitosti vyžadované ustanovením § 241a odst. 2 o. s. ř. Současně navrhla, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí z důvodu, že zničený vzorek DNA již nelze obnovit a žalované by tak jeho zničením vznikla neodstranitelná újma.

Podle ustanovení § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), může Nejvyšší soud před rozhodnutím o podaném dovolání odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem rozhodnutí odvolacího soudu nebo exekucí by mohla být dovolatelce způsobena závažná újma, když jednou zničený vzorek DNA již nelze obnovit, dovolací soud odkládá vykonatelnost napadeného rozhodnutí až do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 8. 2018

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru