Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1985/2020Usnesení NS ze dne 18.08.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.1985.2020.3
Dotčené předpisy

§ 164 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1985/2020-211

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobkyně OPPORTUNITY, spol. s r. o., identifikační číslo 44015208, se sídlem v Brně, Sedláčkova 2559/10, zastoupené JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní 12, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 22/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2020, č. j. 11 Co 341/2019-164, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 7. 2020, č. j. 30 Cdo 1985/2020-201 se opravuje tak, že za údaj o žalované se vkládá text: „zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42“.

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení shora uvedeného usnesení Nejvyššího soudu došlo k chybě v psaní, kdy v jeho záhlaví nebyl uveden údaj o tom, že žalovaná je v tomto řízení zastoupena Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42.

Postupoval přitom podle znění § 164 o. s. ř. věta prvá a věta druhá, část věty před středníkem, podle něhož předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům. Nejvyšší soud současně přihlédl k tomu, že opravované usnesení již bylo v elektronické podobě doručeno účastníkům řízení (jejich zástupcům) do datové schránky.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 8. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru