Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1960/2008Usnesení NS ze dne 24.06.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.1960.2008.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1960/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce J. S., proti žalované České republice, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 137/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. května 2007, č. j. 1 Co 94/2007-63, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolatel podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci v záhlaví označenému, jímž bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne

16. 3. 2007, č. j. 23 C 137/2005-52, kterým bylo rozhodnuto tak, že jeho podání ze dne 7. 9. 2005 ve znění podání ze dne 21. 10. 2005 a 10. 7. 2006 se odmítá, a rozhodl

o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Protože nebyl zastoupen advokátem ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání, byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 6. 2007, č. j. 23 C 137/2005-70, doručeným 7. 7. 2007, vyzván k tomu, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podat ve lhůtě deseti dnů od doručení řádné dovolání, s poučením, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Protože dovolatel ani poté, kdy naposledy usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 2007, č. j. 23 C 137/2005-89, potvrzeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 3. 2008, č. j. 1 Co 283/2007-95, jež mu bylo doručeno dne

11. 4. 2008, bylo rozhodnuto, že se jeho žádosti o ustanovení zástupce nevyhovuje, uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení neodstranil, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalované podle obsahu spisu náklady dovolacího řízení nevznikly, proto bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. června 2009

JUDr. Karel Podolka,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru