Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 196/2014Usnesení NS ze dne 11.02.2014

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2014:30.CDO.196.2014.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013

§ 229 odst. 4 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 196/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému A. B., zastoupenému JUDr. Jiřím Holomčíkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Uralská 770/6, pro 74123,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 36 EXE 12626/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 7. 2013, č. j. 72 Co 217/2013-62, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Odvolací soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení z 28. 1. 2013, č. j. 36 EXE 12626/2012-30, ve výroku, jímž obvodní soud odmítl odvolání povinného pro opožděnost, a současně zrušil nadbytečný výrok o nákladech řízení. Povinný, aniž by se zabýval předpoklady přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním s tím, že exekuční titul není vykonatelný pro závadu v doručení.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“. Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru