Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1925/2020Usnesení NS ze dne 20.08.2020

HeslaPodmínky řízení
Dovolání
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.1925.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1925/2020-87

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. A., narozeného XY, trvale bytem XY, doručovací adresa: XY, proti žalovanému Magistrátu města Mostu, se sídlem v Mostě, Radniční 1, zastoupenému JUDr. Tomášem Kindlem, se sídlem v Chomutově, Blatenská 3218/83, o zaplacení 300 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 39 C 216/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 12. 2019, č. j. 84 Co 309/2019-66, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „dovolatel“) se domáhal zaplacení částky 300 000 Kč jako náhrady škody za pokutu uloženou mu Magistrátem města Mostu.

Okresní soud v Mostě (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 2. 10. 2019, č. j. 39 C 216/2018-60, řízení zastavil (výrok I), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II). Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „odvolací soud“) napadeným usnesením k odvolání žalobce usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího sodu dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též „o. s. ř.“).

Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 19. 2. 2020, č. j. 39 C 216/2018-73, dovolatele vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně dovolatele poučil, že neučiní-li tak, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Dovolatel na výzvu nereagoval. Lhůta uplynula dovolateli marně dnem 17. 3. 2020.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.).

Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil (§ 243c odst. 3 věta třetí o. s. ř.), neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 8. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru