Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1902/2019Usnesení NS ze dne 16.07.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1902.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/19911991Sb.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 3248/19


přidejte vlastní popisek

2

5

30 Cdo 1902/2019-272

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Davidem Vláčilem v právní věci žalobce A. Ž., narozeného XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 14/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 2018, č. j. 21 Co 346/2018-241, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil výroky I, III a V usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 13. 7. 2018, č. j. 21 C 14/2014-230. Uvedeným rozhodnutím soud prvního stupně zastavil jednak dovolací řízení a jednak řízení o opakované žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků; současně jím bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odvolání žalobce proti výroku II usnesení soudu prvního stupně, jímž byl zamítnut návrh na přerušení řízení, odvolací soud jako nepřípustné odmítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 5. 6. 2019, č. j. 30 Cdo 1902/2019-269, žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 4 000 Kč, a zároveň jej poučil, že nezaplatí-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě, dovolací řízení bude zastaveno. Na uvedenou výzvu žalobce nereagoval a soudní poplatek za podané dovolání ve stanovené lhůtě neuhradil.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], avšak žalobce přes poučení soudu o důsledcích své nečinnosti soudní poplatek neuhradil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 7. 2019

JUDr. David Vláčil

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru