Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 1894/2019Usnesení NS ze dne 18.06.2019

HeslaZastoupení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1894.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 1894/2019-144

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o náhradu škody a nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 359/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 12. 2015, č. j. 17 Co 473/2015 - 83, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 1. 12. 2015, č. j. 31 C 359/2014 – 75, jímž byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů.

Při podání projednávaného dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem a o jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 8. 3. 2016, č. j. 31 C 359/2014 – 88, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2016, č. j. 17 Co 109/2016 – 92, a usnesením Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 2016, č. j. 30 Cdo 3993/2016 – 99.

Ačkoli nebyl žalobce opětovně vyzván soudem prvního stupně ke splnění podmínky povinného zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř., je nutno konstatovat, že z rozhodovací činnosti je Nejvyššímu soudu známo, že v téměř shodných sporech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015).

Jelikož žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení ve smyslu § 241 o. s. ř., Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 6. 2019

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru